Shadow

ADVOKAT/PENGACARA

MARUSAHA HUTADJULU, SH.,MH

NICHO HEZRON, SH.,MH

DR. DRS. HADI PURNOMO, MH

DRS. FRANKIE S PAKPAHAN, SH.

JESSIE HEZRON, SH., MH

HOTNIDA J HUTAURUK. SH

RENTA ZELIYA SITUMEANG, SH.

IANSEN CHRISTIAN, SH.

HAFIZ ANDI SADEWO, SH

YOHANNA CHRISTIEN BANEULI SIRAIT, SH., MH

BAMBANG CHRISTIANTO, SH.

JOHANES NAPITUPULU, SH.

ROMANUS BOLI REBON, SH

VERLIA KRISTIANI, SH.

ADY NURFATTAH, SH.

LOUIS WILLIAM HEZRON, SH.

YULIANTO, SH.

DODY SASMANDA, SH.

UNTUNG HERU S, SH.

DR.TAUFIK, SH.,MH,

ARDY SUBARKAH, SH.