Shadow

ADVOKAT/PENGACARA

DR. DRS. HADI PURNOMO, MH

MARUSAHA HUTADJULU, SH.,MH

NICHO HEZRON, SH.,MH

DRS. FRANKIE S PAKPAHAN, SH.

JESSIE HEZRON, SH., MH

SUKISARI.SH

HOTNIDA J HUTAURUK. SH

RENTA ZELIYA SITUMEANG, SH.

IANSEN CHRISTIAN, SH.

HAFIZ ANDI SADEWO, SH

YOHANNA CHRISTIEN BANEULI SIRAIT, SH., MH

BAMBANG CHRISTIANTO, SH.

JOHANES NAPITUPULU, SH.

VERLIA KRISTIANI, SH.

ROMANUS BOLI REBON, SH

ADY NURFATTAH, SH.

LOUIS WILLIAM HEZRON, SH.

YULIANTO, SH.

DODY SASMANDA, SH.

UNTUNG HERU S, SH.

DR.TAUFIK, SH.,MH,

ARDY SUBARKAH, SH.

RONALD D MANULANG.SH

TIMBUL RAJA GUKGUK.SH

AHMAD YANI.SE.,SH

WAHCID MAULANA.SE.,SH

HERMAWAN.SH

ZONY.SE.,SH

HARRY FITRYANTO.SH

DAHARI.SH