Shadow

PEMUDA INVESTIGASI I

AGUS SALIM – KETUA PEMUDA INVESTIGASI

DARUSWAN – WAKIL KETUA – I

EBERT IMANTAKA – WAKIL KETUA – II

WELLY OSMON – ANGGOTA